Kompleksowa obsługa księgowa

 • Prowadzenie księgowości zgodnie z obowiązującymi przepisami;
 • Przygotowywanie projektów planów gospodarczych i korekt tych planów;
 • Przygotowywanie naliczeń na podstawie uchwał właścicieli;
 • Przygotowywanie rozliczeń planów gospodarczych;
 • Sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych;
 • Okresowe przygotowywanie informacji o poniesionych kosztach utrzymania nieruchomości oraz przychodach;
 • Analizowanie i nadzór nad windykacją należności z tytułu pożytków i innych przychodów z nieruchomości;
 • Analizowanie i nadzór nad windykacją należności od właścicieli lokali;
 • Rozliczanie z właścicielami lokali opłat z tytułu kosztów utrzymania nieruchomości, kosztów zużytych mediów (odczyty liczników oraz rozliczanie kosztów zużytych mediów w ustalonych odstępach czasu), funduszu remontowego;
 • Wydawanie poświadczeń bądź zaświadczeń właścicielom lokali;
 • Obsługa związana z bankiem i pocztą;
 • Analizowanie i doradzanie w zakresie pełnego ubezpieczenia nieruchomości;
copyrigt 2010 ZN GESTOR