Oferowane ceny usług

Oferowane ceny usług:

Zarządzanie (administrowanie) 0,45 -0,70zł/m2 - cena negocjowana w zależności od zakresu świadczeń  ujętych w umowie  (w  proponowanej stawce zawarte są wszystkie koszty administrowania w zakresie objętym w umowie, Wspólnota nie jest obciążana żadnymi kosztami fakturowanymi dodatkowo).


  • Do kosztów świadczeń wykonywanych przez innych, dostawców, wykonawców, nie są stosowane żadne narzuty.
  • Do realizacji określonych w planach gospodarczych wspólnot mieszkaniowych zadań remontowych są wybierane firmy w drodze konkursu ofert.
  • Zgodnie z art. 13 i 27 ustawy o własności lokali każdy z właścicieli ma prawo wglądu w dokumentację Wspólnoty.

 

 

Udostępniamy każdemu właścicielowi możliwość bezpłatnego korzystania z usługi „opłaty on line” sprawdzanie stanu rozrachunków ze Wspólnotą przez internet

Zgodnie z wymogiem ustawy o własności lokali przygotowujemy dla zarządzanych wspólnot projekty planów gospodarczych i rozliczenia za okres sprawozdawczy.

copyrigt 2010 ZN GESTOR