Proponujemy Państwu przekazanie naszej pasji, zapału i umiejętności do pracy na rzecz Waszej nieruchomości, dbania o nią jak o własny dom oraz działania na jej korzyść zgodnie z Państwa potrzebami i wymogami.

Obecnie zarządzamy ponad 60 budynkami wspólnot mieszkaniowych (w tym wyodrębnione ze spółdzielni mieszkaniowych) i siedmioma budynkami należącymi do Spółdzielni Mieszkaniowych.

Nieruchomości zarządzane przez naszą firmę znajdują się w dwóch miejscowościach: Lublinie i Dęblinie.

W swoich działaniach kierujemy się zasadami etyki zawodowej zarządców nieruchomości, dążąc do poprawy stanu technicznego i estetycznego nieruchomości (przy uwzględnieniu możliwości finansowych właścicieli) dla osiągnięcia podstawowego celu zarządzania tj. wzrostu wartości nieruchomości i obniżenia kosztów bieżącej eksploatacji.

Zapewniamy racjonalne gospodarowanie funduszami Wspólnoty, mające na celu minimalizację kosztów utrzymania oraz pomoc w poszukiwaniu zewnętrznych źródeł finansowania.

Właściciele mają zagwarantowaną pełną kontrolę nad finansami i gospodarką nieruchomości oraz uczestniczenie w podejmowaniu wszystkich istotnych decyzji.

Naszym celem jest zadowolenie naszych mieszkańców i ciągłe podnoszenie standardów obsługi