sprawdzanie stanu rozrachunków ze Wspólnotą przez internet

Udostępniamy każdemu właścicielowi możliwość bezpłatnego korzystania z usługi

„opłaty on line”

Kompleksowa obsługa techniczna

Prowadzenie książki obiektu budowlanego oraz dokumentacji technicznej nieruchomości wymaganej przez przepisy prawa budowlanego;

Zlecanie kontroli technicznych i okresowych przeglądów nieruchomości i urządzeń stanowiących ich wyposażenie techniczne zgodnie z wymaganiami prawa budowlanego;

Kontrola nad zapewnieniem dla nieruchomości dostaw energii elektrycznej, wody, gazu, odprowadzania ścieków i wywozu śmieci;

Kontrola nad utrzymaniem w należytym stanie porządku i czystości pomieszczeń oraz terenów służących do wspólnego użytku właścicieli lokali;

Kontrola nad innymi usługami związanymi z funkcjonowaniem nieruchomości;

Kontrola nad usuwaniem awarii i ich skutków;

Prowadzenie książki obiektu budowlanego oraz dokumentacji technicznej nieruchomości wymaganej przez przepisy prawa budowlanego;

Analizowanie ofert dotyczących umów o dostawy, roboty bądź usługi związane z utrzymaniem nieruchomości oraz doradztwo w w/w zakresie;

Zbieranie ofert dotyczących umów o dostawy, roboty bądź usługi związane z utrzymaniem nieruchomości;

Pełnienie funkcji komunikacyjnej pomiędzy firmami zewnętrznymi a właścicielami i użytkownikami nieruchomości;

Kontrola nad pracą firm odpowiedzialnych za konserwacje instalacji technicznych w budynku;

Przygotowywanie i negocjowanie umów o dostawy, roboty bądź usługi związane z utrzymaniem nieruchomości;

Kompleksowa obsługa księgowa

Prowadzenie księgowości zgodnie z obowiązującymi przepisami;

Przygotowywanie projektów planów gospodarczych i korekt tych planów;

Przygotowywanie naliczeń na podstawie uchwał właścicieli;

Przygotowywanie rozliczeń planów gospodarczych;

Sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych;

Okresowe przygotowywanie informacji o poniesionych kosztach utrzymania nieruchomości oraz przychodach;

Analizowanie i nadzór nad windykacją należności z tytułu pożytków i innych przychodów z nieruchomości;

Analizowanie i nadzór nad windykacją należności od właścicieli lokali;

Rozliczanie z właścicielami lokali opłat z tytułu kosztów utrzymania nieruchomości, kosztów zużytych mediów (odczyty liczników oraz rozliczanie kosztów zużytych mediów w ustalonych odstępach czasu), funduszu remontowego;

Wydawanie poświadczeń bądź zaświadczeń właścicielom lokali;

Obsługa związana z bankiem i pocztą;

Analizowanie i doradzanie w zakresie pełnego ubezpieczenia nieruchomości;

Nasi pracownicy są dostępni

nie tylko 5 dni w tygodniu w stałych godzinach pracy.

W razie potrzeby chętnie spotkają się z każdym właścicielem o dogodnej dla niego porze dnia i terminie oraz miejscu.

Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.